Starta ett akvarium

Att starta ett akvarium kan vara både enkelt och givande. Ett akvarium kan vara en mycket lugnande och vacker del av ett hem. Ett akvarium är också ett utmärkt sätt för dina barn att lära sig mer om hur kemi och biologi fungerar i naturen. I denna guide kommer vi att gå igenom några a av de viktigaste sakerna du skall tänka på när du skall starta ett akvarium.

Bestäm var akvariet skall stå

Det först du skall göra är att bestämma var du vill ha akvariet. Vart det skall stå påverkar hur stort det bör vara. Placera akvariet på ett lugn plats där det inte står i vägen. Akvariet skall helst inte stå under ett fönster. Det är mycket lätt att få algproblem om akvariet står under ett fönster. Om du vill att akvariet skall stå i sovrummet så är det viktigt att veta att inget akvarium är 100% ljudlöst. Du kommer troligen kunna höra vattnets porlande och om du använder billig utrustning kan du också komma att höra pumpens surrande. Det är dock lätt läst genom att köpa ett dyrare bättre filter. Vissa gillar ljudet av vatten andra tycker det gör det svårt att sova. Bara du kan bestämma om ett akvarium är rätt val för ditt sovrum.

Akvariets storlek

Ett mycket vanligt misstag är att köpa ett litet akvarium i tron att det är lättare att sköta. Det är precis tvärt om. Ju större akvariet är desto lättare är det att sköta Detta beror på att små akvarium är mycket lätta att över mata och blir mycket känsliga för förändringar i vattenkvalitén. Ett större akvarium har en större buffert och är mer stabilt. Köp ett så stort akvarium som du har råd med och plats för. Ditt första akvarium bör vara minst 100L. Om du har en begränsad budget så är det en mycket bra att köpa ett begagnat akvarium. Akvarium håller länge och köpa begagnat är mycket billigare än nytt. Jag köper alltid begagnade akvarium.

Om du vill hålla en speciellt typ av fisk är det viktigt att du väljer ett akvarium som passar den fisktypen.

Inreda akvariet

När du har köpt ett akvarium och placerat det på den plats där du vill ha det är det dags att börja inreda det. Men innan du inreder det är det en mycket bra ide att fylla det och se att det inte läcker. Akvariet kan läcka även om det var helt innan du flyttade det. Om akvariet inte läcker efter 24 h så är det helt och du kan tömma det igen. Detta är mycket lättare om du har en lång slang så att du kan tömma akvariet utan att behöva springa med hinkar.

Om du vill ha ett bottenfilter så är det nu dags att lägga in det. Om inte så är det dags att lägga i sanden. Vanligtvis är det bäst att inte ha ett bottenfilter. Detta då det kan skapa problem med vissa typer av växter. Det finns dock tillfällen då ett bottenfilter kan vara en bra ide. Du bör läsa mer om bottenfilter för att se om du vill använda ett. Bottenfilter är en mycket billig typ av filter och det kan gå flera år innan du behöver rengöra dem.

Sanden skall spridas över hela botten. Lägg ett tjockare lager i baksidan av tanken är du lägger nära framrutan. Detta skapar en illusion att akvariet är djupare än det är och ger högre växter nära baksidan mer att växa i. Ca 5 cm i framkant och 10 cm i bakkant är ofta bra. Men det beror också på akvariets totala storlek. Du kan med fördel använda stenar och rötter för att skapa avsatser i sandlandskapet.

När sanden är på plats är det dags att placera in stenar, grottor, rötter och andra prydnader. Vad du skall ha ditt akvarium och var du bör placera det beror på dina egna preferenser och vilka arter du vill hålla i ditt akvarium.

När prydnaderna är på plats är det dags att fylla ca 20 cm vatten i akvariet. Lägg en tallrik på akvariets botten så att du inte rör upp sanden när du häller i vattnet.

När du har 20 cm vatten i akvariet är det dags att börja plantera dina växter. Välj snabbväxande växter. Det kommet göra det lättare att hålla ditt akvarium rent från alger. När akvariet är väl etablerat kan du börja byta snabbväxande växter mot andra mer långsamväxande arter om du så föredrar. Placera höga växter långt bak i akvariet och mer kortväxande arter närmare framkanten. Det blir ofta bäst om du planterar växterna i stora dungar.

När dina växter är plantera kan du fylla resten av akvariet med vatten och sätta in filtret och doppvärmaren. Välj utrustning som är utvecklade för ett akvarium av din storlek. Lägg på toppen och lysrörsrampen och starta all utrustning. Akvariet bör ny stå tomt eller med enbart 1-2 fiskar tills det att det har cyklat. Du kan läsa mer om cykling här (ENGELSKA).

Att välja fisk

När ditt akvarium är cyklat så är det dags att börja köpa fisk till ditt akvarium. Välj arter som trivs bra tillsammans och som passar i ditt akvarium. Undvik arter som kan växa sig för stora för ditt akvarium eller som inte passar med dina andra fiskar. Om detta är ditt första akvarium rekommenderar jag att du väljer lättskötta arter som är tåliga och som inte kräver någon speciell fiskmat för att må bra. Du kan byta till mer känsliga arter eller arter som kräver speciell diet när du har lärt dig mer om att hålla akvariefisk. Kom ihåg att fiskar är levande varelser och det är ditt ansvar att ge dem ett bra hem även om de är billiga. Tänk aldrig att det ”bara” är fisk.

Din akvariebutik kan hjälpa dig att välja arter som är lämpliga för ditt akvarium. Ta dock alltid deras råd men en nypa salt och slå upp information om en art på internet innan du köper dem. De flesta akvariebutiker är mycket bra men ett fåtal kan ge dålig information i hopp om att sälja mer fisk.

Lycka till med ditt första akvarium.

Om Guldfisk

Guldfisk är ett populärt val men guldfisk är en kallvattenfisk och är egentligen inte lämplig för akvarium i våra varma hem. Jag rekommenderar att du istället väljer tropiska arter såsom tetror, kampfisk och scalarer.