Jobb

Länkar

Om jobb

Tiden då man började jobba på posten som 16-åring och stannade till pensionen är över. Idag kännetecknas Sverige av en rörlig arbetsmarknad där man inte längre ses som en opålitlig hoppjerka för att man har många olika uppdrag i sitt CV. Tvärt om kan byten av arbetsgivare eller arbetsuppgifter indikera att man är en engagerad person som inte räds nya utmaningar. Ur arbetstagarens synvinkel är rörlighet på arbetsmarknaden ofta ett sätt att få upp lönen, bredda sin kompetens och förhindra att arbetet börjar kännas monotont och outvecklande.

Enligt en undersökning som genomfördes under fjärde kvartalet av 2016 är 59% av svenskarna i åldern 18-65 år öppna för att byta jobb. Undersökningen Randstad Workmonitor genomfördes i 33 länder, varav Sverige var ett. I Norge gav undersökningen liknande resultat, där var 55% av de tillfrågade öppna för att byta jobb. För Danmark var siffran 51%.

Att många svenskar är öppna för att byta jobb ska dock inte tolkas som att de är missnöjda med sitt nuvarande jobb. Tvärt om svarade sju av tio att de är mycket nöjda med sitt nuvarande jobb. De rör sig alltså om personer som trivs på sitt nuvarande jobb men samtidigt är öppna för att byta om något ännu bättre uppenbarar sig.

Artiklar

  • Bagare
    Bagare är ett yrke som funnits i många hundra år. På senare år har vi i Sverige sett ett nyvaknat intresse för bröd och bakning, och det har ploppat upp många nischade små bagerier runt om i landet som inriktar sig på lokalproducerat bröd, hälsofrämjande bröd, traditionell nordisk brödkultur, globala influenser, och så vidare. Många ...