Sport

Sportlänkar

Om Sport

I svenskan används orden sport och idrott i vardagligt tal ofta som synonymer numera, trots att det ursprungligen fanns en klar distinktion mellan de båda. Teveprogrammet Sportspegeln har till exempel trots sitt namn historiskt sett huvudsakligen handlat om aktiviteter som i strikt mening är idrotter snarare än sport, till exempel fotboll och friidrott, och mer sällan haft inslag om sporter såsom Formel 1 eller schack.

I Sverige och i många andra länder finns en lång tradition av att utöva sporter och idrotter i föreningsform. Redan år 1796 bildades Uppsala Simsällskap i Sverige för att organisera simmandet i studentstaden Uppsala. I Sverige är Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) numera två viktiga samlande organisationer för sport och idrott. Enligt statistik från RF var drygt 3,1 miljoner människor i åldern 6 år – 80 år medlem i minst en idrottsförening år 2014.

Populära sporter och idrotter

Vilka sporter och idrotter som har flest utövare varierar rejält mellan olika länder. I Sverige är till exempel fotboll, innebandy, golf och friidrott bland de populäraste idrotterna sett till antalet utövare och föreningsaktiva, samtidigt som innebandy är ett helt okänt begrepp i många andra länder runt om i världen och golf ofta är något som bara spelas av en liten ekonomisk elit.

När man jämför hur populära olika sporter och idrotter är i Sverige blir det naturligt att titta på hur många personer som är föreningsmedlemmar eller föreningsaktiva inom en viss aktiviteter. Viktigt att tänka på är dock att sådan statistik inte ger hela bilden, eftersom den missar till exempel fotbollsspelande i grannskapet som sker utan koppling till någon klubb, löpare som tränar på egen hand utan att vara medlem i någon förening, och så vidare. På samma sätt är det fullt möjligt att vara både medlem och aktiv i en förening utan att själv utöva sporten eller idrotten.

Publiksporter

En sport eller idrott som drar stora åskådarskaror brukar kallas för publiksport, och precis som vad gäller utövandet ser vi stora variationer mellan olika länder. I Indien, Pakistan och flera andra gamla brittiska kolonier är cricket en enorm publiksport samtidigt som det är få personer här hemma i Sverige som ens sett en crickettävling på teve. I Sverige är det istället framförallt fotbollsmatcher som är stora dragplåster, och stormatcherna brukar inte bara vara populära att se på plats utan lockar också många tevetittare och radiolyssnare.

I USA är det årliga evenemanget Super Bowl Sunday något av en nationell helgdag i stil med Thanksgiving och Independence Day, och år 2015 blev sändningarna från Super Bowl XLIX det mest sedda teveprogrammet i USA:s historia, med en genomsnittlig tittarskara på 114,4 miljoner. Super Bowl är den avslutande mästerskapsmatchen i National Football League (NFL) och idrotten som utövas är alltså amerikansk fotboll.

Sportartiklar

  • Kan man tjäna pengar på casinospel
    Ett gammalt ordspråk säger att huset alltid vinner om man spelar casinospel. Men är detta verkligen sant eller finns det spel där man kan vinna pengar genom att vara en skicklig spelare? Svaret på denna fråga är inte helt svart eller vitt. Det finns tillfällen då man kan tjäna pengar på casinospel men detta beror inte ...
  • E-sport (elektronisk sport)
    Begreppet e-sport myntades i Sydkorea i slutet av 1990-talet då tävlingar i Starcraft hade börjat bli så stora och omfattande att man behövde en term för att beskriva datorspelstävlingar och liknande. År 2013 hade termen e-sport blivit så pass etablerad i Sverige att den togs med i Språkrådets lista över nya svenska ord. Bakgrund Rötterna till dagen ...